Kontekstuell lederstøtte uansett ledernivå

NSL overganger

NSL PYRAMIDEN

Tre unike læringsportaler for ledere – uansett ledernivå

Alle ledere vil i løpet av karrieren være ny i lederrollen flere ganger. Det betyr at de er «ny som leder» hver gang, og at de er inne i krevende endringsprosesser. Både personlig og organisatorisk.

NSL pyrmiden

Ny som Leder-portalene.

Med mål om å forberede ledere som skal inn i disse krevende overgangene, tilbyr vi tre læringsportaler som tar for seg de tre viktigste lederovergangene i det vi kan kalle lederkarrieren eller lederreisen:

Vil du bli bedre kjent med portalen for førstegangsledere? Register deg for gratis nyhetsbrev her. Bli også orientert om portalene for mellomledere og toppeldere, ved å besøke landingssidene og oppgi din epostadresse. Dette er uforpliktende og du kan avregistrere deg når som helst.

Lansert september 2023

Landets første læringsportal for førstegangsledere.

Lanseres vinteren 2024

Portal for mellomledere er under utvikling. 

Lanseres sommeren 2024

Portal for toppledere er under utvikling.