BAKGRUNN

Alle ledere vil i løpet av sin karriere være ny i lederrollen flere ganger. Det betyr at de er «ny som leder» hver gang, og at de er inne i en krevende endringsprosess. Både personlig og organisatorisk. Spørsmålet er om de og deres arbeidsgivere er forberedt på disse virksomhetskritiske prosessene.

«Ny som leder» er altså ikke det samme som å være leder for første gang. En er ny som leder hver gang en trer inn i en ny lederrolle. Uansett ledernivå.

En er ny som førstegangsleder, ny som mellomleder og ny som toppleder. Hver gang. Flere ganger.

Et lite fokusert fagområde

I utlandet er dette store fagområder og begreper som «Leadership transitions», «Leadership pipe-line» og «Sucsession planning» er ment å fange opp disse lederovergangene og -prosessene.

I Norge derimot er dette et lite beskrevet og dermed et lite fokusert fagområde. I Akademia er «Ny som leder» et ikke-tema, og i bøker er «Ny som leder» det samme som leder for aller første gang. Det samme gjelder «Ny som leder»-kursene i Norge.

Det mest overraskende er at disse kritisk viktige lederovergangene ikke er tematisert i nevnte bøker og kurs. Der en heller ikke har tatt med at «motoren» i disse lederovergangene handler om organisatoriske lederskifter. Der lederskifter er definert som: «Tiden, fasene og prosessene fra en leder slutter til ny leder har vært i jobben i minimum ett år».

Et fortsatt manglende fokus på lederes overganger og inntreden i ulike lederroller på ulike nivåer, både fra utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, vil i vår verden fremstå som ulogisk, uansvarlig og ikke minst ineffektivt. Det må da være et paradoks at inngangen til ens første lederrolle ikke beskrives eller behandles i andre fagbøker enn «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», utgitt helt tilbake til 2005, eller jobbes med på ulike formelle lederutdanninger?

Når heller ikke lederskifter er tema, bør flere enn oss stille spørsmålet om vi gir (kommende) ledere de forutsetningene de trenger for å kunne møte og etablere seg i en konkret lederrolle i en spesifikk kontekst.

Modellen illustrerer lederskiftets faser og prosesser

NSL diagram

Trygge og effektive ledere i en krevende overgangs-, oppstarts-, overtagelses- og etableringsprosess

Dersom det er slik at ledelse er viktig for en organisasjon, er det utvilsomt viktig hvordan vi gjør ledere i stand til å lede i den konkrete konteksten de faktisk skal lede i; fra start til slutt. Hver gang. Uansett nivå og rolle. I Harvard Business Review sitt spesialnummer «Transforming leaders» kunne vi i 2009 lese følgende:
“Leaders in all kinds of organizations are given huge votes of confidence but little in the way of real counsel as they move into challenging new waters. That’s a problem not just for them but also for the organiza­tions that need them to succeed. It makes no sense to invest in bringing a manager all the way to a key leadership role only to leave them to sink or swim”. (HBR 2009)

For oss var og er det fortsatt en sterk og klar påminnelse om viktigheten av å skape en sammenheng mellom utvelgelsesprosessen og den videre innfasingsprosessen. Der primærhensikten er å gjøre nye ledere, uansett nivå, tryggere og mer effektive i sine krevende overgangs-, oppstarts-, overtagelses- og etableringsprosesser.

Som Platon har forsøkt å få oss til å forstå: «En god begynnelse er halvparten av et godt resultat». Gitt det manglende fokuset på førstegangsledelse generelt og lederskifter spesielt, later det til at ikke alle har tatt til seg hans gode råd.

Under: Ledelsestrappen (The Leadership Pipeline)

Leadership pipeline

Med dette viktige men sterkt forsømte området i fokus, har vi Ny Som Leder AS laget tre læringsportaler som tar for seg de tre viktigste lederovergangene i det vi kan kalle lederkarrieren eller lederreisen:

Tanken og prinsippet er at ledere som skal inn i disse krevende overgangene får «Det du trenger – når du trenger det – på dine premisser».

Der vårt hovedfokus for alle tre læringsportalene er «Kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer».

(Les mer om de to neste portalene på deres foreløpige landingssider. Der kan du også registrere din epostadresse og holdes litt orientert (blant annet gjennom et par nyhetsbrev opp mot lanseringene). Det er ingen forpliktelser tilknyttet dette, du kan avregistrere deg når som helst og din epostadresse benyttes KUN til dette ene formålet).