ET helhetlig KURSFORMAT

Sammenlignet med fleste kursarrangører, tilbyr Ny Som Leder en mer helhetlig læringsreise, preget av kontinuitet. Det innebærer følgende:

  • Før kurset får du tilsendt noe materiell som forbereder deg. F. eks. en video, en podcast eller en artikkel.
  • På kurset mottar du én eller flere fagbøker.
  • Etter kurset tilbys en felles digital refleksjonssamtale med kurslederen.
  • Du får tilgang til Viggo, landets fremste AI-ekspert med spisskompetanse på lederskifter.

I løpet av 2024 skal vi også etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn. Vi tilbyr deg også bistand fra mentorer – på alle ledernivåer.

Se våre foreløpige kurs i oversikten under. Flere av dem er unike, ved at det ikke finnes tilsvarende kurs i Norge. Se for øvrig våre salgsvilkår for kurs.

 

Frode Dale - Ny Som Leder

Alle kurs kan gjennomføres internt for din virksomhet, som jo også er en fin anledning til å samle lederne og styrke samholdet mellom dem. Send meg en epost på  fd@nysomleder.no,  så ser vi på ulike muligheter for dette.

Frode Dale, partner og fagansvarlig i Ny Som Leder AS

Fra kollega til leder

Det er krevende å skulle lede tidligere kollegaer. Ikke minst personlig, siden det innebærer et såkalt identitetsskifte. Dette kurset gir det du trenger for å lykkes!

Lær hva det betyr å bli leder, kontra det å være leder. Få innsikt i hva det innebærer å gå fra en fagstilling til en lederstilling samt hvilken basiskompetanse og ferdigheter som trengs. Du får også gode verktøy som for eksempel «Din lederplattform», «90-dagersplanen» og DUOK®.

Ny som mellomleder

Å bli mellomleder handler primært om to ting: Du får et større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, og du leder ikke lengre gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere.

Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.

Ny som førstegangsleder

Kurset ser på to utfordringer førstegangsledere må være forberedte på: Identitetsskiftet og lederskiftet.

Du får innsikt i hva det innebærer å bli førstegangsleder, hvordan lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser. Du lærer hva lederskiftet innebærer, hvordan du som ekstern skal komme inn i bedriften eller hvordan lede tidligere kollegaer.

Teamledelse og rollen som teamleder

Ledelse handler om å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Det betyr at en av de aller viktigste rollene er rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe.

I kurset tar vi for oss det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe. Du får tilgang til en rekke modeller og mange ulike praktiske verktøy.

Slik lykkes du som førstegangsleder

DIGITALT SELVSTUDIUM: Å bli førstegangsleder er et sjokk for mange. Gjennom 9 læringsmoduler (33 videoer) forbereder vi deg på denne rollen, slik at du takler overgangen bedre.

Lær å lede en organisasjon, lede mennesker, takle stress og konflikter, hvordan lage en 90-dagersplan og hvordan etablere en Lederplattform som er med deg resten av din lederkarriere.

Leders første 90 dager i en ny lederjobb

Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. Det betyr at i løpet av denne perioden bør du, via ulike prosesser og kartlegginger, ha fått både oversikt og innsikt i enheten du har overtatt.

Så hva inneholder en plan for de første 90 dagene? I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.

Dette innebærer ledelse i praksis

Å være leder er å utøve ledelse og lederskap. For å bli god i utøvelsen, må du ha tilgang til hvordan man «tenker» ledelse. Hva man legger vekt på og hva man har og bruker i «lederverktøykassen» sin.

I kurset får du tilgang til de tre viktigste lederteoriene alle nye ledere – uansett ledernivå – må kunne jobbe med. Du blir introdusert for to solide verktøy som vil følge deg resten av lederkarrieren: «Min lederplattform» og «Min lederfilosofi».

 

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr at du må kjenne deg selv som person. Uten denne selvkjennskapen mislykkes du trolig som leder.

I dette unike kurset jobber vi med din egen selvforståelse, som handler om å kjenne og bruke deg selv i møte med andre mennesker. Få innsikt om hvordan du virker på andre – og hvordan andre virker på deg!

Slik rekrutterer du de beste folkene

Ledelse handler mye om å ha personalansvar, og en viktig del av dette er å rekruttere nye medarbeidere og ledere som bidrar til å videreutvikle bedriften. Derfor er det svært viktig at ledere lærer om hvordan en profesjonell og helhetlig rekrutteringsprosess forgår, der deres rolle som hovedansvarlig er forstått, erkjent og akseptert.

Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir uvurderlig innsikt i hvordan du identifiserer, ivaretar og sikrer deg de beste kandidatene.

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

Jobber du med, eller har du ansvar for lederopplæringen i bedriften? Da er dette kurset midt i blinken for deg!

Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir en grundig innføring i hva bedriften selv kan gjøre for å utvikle og ta vare på sine ledere. Både nåværende og kommende. Dette gjennom å bygge robuste, kontekstuelle og agile læringssystemer for nye ledere, uansett ledernivå.