Personvernerklæring og cookies

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Ny som leder AS (heretter NSL) samler inn og bruker personopplysninger. NSL, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på portalen

Daglig leder har ansvaret for NSL’s behandlinger av personopplysninger på dette nettstedet med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i nettskyen.

Portalen har forskjellige tjenesteleverandører som det er nødvendig å dele visse personopplysninger for at de skal kunne levere sine tjenester til oss. Dette vil typisk være leverandører vi bruker i (i) vår daglige drift av kundeservice og administrasjon, (ii) håndtering av vår tekniske infrastruktur som portalen trenger for å levere sine tjenester, (iii) bistand til å beskytte og sikre våre systemer og tjenester, samt (iv) funksjoner til markedsføring.

Alle tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av portalen må inngå en databehandleravtale som begrenser behandlingen av personopplysningene, samt fastsetter konkret hva, hvordan, hvorfor og hvor lenge personopplysningene kan behandles.

Nettstatistikk

NSL samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettstedet. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på portalen:

NSL bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av portalen blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google.

Portalen lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i søkeverktøyet på nettstedet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i Google Analytics.

Kontakt vedrørende personvern

Ved spørsmål eller kommentarer til oss vedrørende personvern, vennligst ta kontakt på hei@nysomleder.no.