SAMARBEIDSPARTNERE

Ny Som Leder AS består i dag av to personer, Frode Dale og Sven Øvergaard. I tillegg har vi en ekstern ressurs som jobber med salg ut mot større virksomheter. Det innebærer salg både mot private og offentlige aktører. For eksempel norske kommuner som hvert eneste år har et stort antall førstegangsledere som skal fases inn i sin første lederrolle. Blant annet innenfor skole, – helse- og omsorgssektoren.

I løpet av 2024, hvor både portalen «Ny Som Mellomleder» og «Ny Som Toppleder» blir lansert, er planen å vokse med ytterligere 3-4 ressurspersoner. Enten på heltid eller deltid (innleie av konsulenter som besitter kompetanse på nøkkelområder). 

En nettverksorganisasjon

Tematikken i våre læringsportaler er relevant for de aller fleste virksomheter. Uavhengig av om privat eller offentlig tilhørighet, bedriftsstørrelse, bransje- og sektortilhørighet m.m. I tillegg finnes det knapt finnes noe tilsvarende læringstilbud som det våre portaler serverer ledere i kritiske overgangsfaser. Læringsportalene er unike med sine brede kompetanse- og fagfelt, tilbudsutvalg og presentasjonsform.

For å kunne fylle det store kompetansehullet – og behovet rundt lederoverganger- og skifter, skal vi tilknytte oss strategiske samarbeidspartnere og gjennom det være en nettverksorganisasjon.

En prioritert oppgave blir derfor å tiltrekke oss strategiske aktører på ulike fagområder, og i samarbeid med dem formidle vår fagkompetanse og tilbud. Dynamoen i samarbeidet blir selvsagt læringsportalene, men mange av våre arrangement blir arrangert av, eller i samarbeid med eksterne aktører. Også utenfor Oslo.

NSL Network

Eksempler på samarbeid:

  • Sammen med bransjeforeninger kan vi sette opp et spisset kurs for foreningens medlemmer eller medlemsbedrifter. De aller fleste foreninger mangler et slikt kurs, eksempelvis rettet mot medlemsbedriftenes mellomledere. Dermed er vi ikke i konkurranse med foreningens egen kursvirksomhet.
  • I samarbeid med et bransjemedium kan vi spesialsy et kurs for førstegangsledere, siden mange av deres lesere trolig jobber i en virksomhet hvor de selv, eller en kollega tar steget fra fagperson og kollega til å lede tidligere kollegaer.
  • Et tredje alternativ er konsulentvirksomheter, i landets største byer, hvor vi sammen med dem kan etablere en nettverksgruppe med personer i regionen som aspirerer til å tre inn i en topplederrolle for første gang.
  • Og til slutt: På innholdssiden finnes det mange potensielle samarbeidspartnere: Fagtunge lederblogger, lederpodcaster, teknologileverandører (blant annet innenfor AI), rådgivere og konsulenthus. Bare for å nevne noen.

SE OGSÅ VÅR KURSPORTAL

 

Per i dag to slike samarbeidskonstellasjoner

I samarbeid med Ledernytt, landets ledende magasin for ledere med seks utgaver i året, samt fagnettsted, tilbyr vi to abonnement i ett. Vi er bare i startgropen på dette samarbeidet, og aktuelle aktiviteter kan være kurs, nettverksgrupper, kåringer og mye mer

I samarbeid med advokatselskapet Harris, det største advokatkontoret utenfor Oslo, er vi i gang med å lage kurs innenfor fagområdet Arbeidsrett. Blant annet skal vi lage Arbeidsrettskolen, som sammenfatter alt førstegangsledere må kunne om dette fagområdet.