Viggo: Norges første spesialtrente AI-veileder på lederskifter og lederoverganger

Samtaleboksen med Viggo ser du under. Skriv inn ditt spørsmål helt nederst og trykk på «pil-symbolet». Still også gjerne oppfølgingspørsmål, hvor du ber han om å utdype noe av det han har svart!

For å viske ut spørsmålet ditt for å stille et nytt, trykker du på symbolet øverst til høyre (de pilene som går i sirkel)

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS og Dakota AS, All Right Reserved

Om Viggo:

  • Viggo er IKKE en Chatbot – han kan så mye mer. Han benytter GPT, men i tillegg tilføres Viggo hele tiden fagkunnskap på førstegangsledelse, lederskifter og lederoverganger. Hittil har han «absorbert» nærmere 1000 sider med relevant fagkunnskap på hans ekspertområde. Fremover vil Viggo fores med enda mer fagstoff.
  • Viggo svarer best når han får åpne spørsmål, hvor han får resonnere litt fritt. For eksempel tips til konflikthåndtering, forslag til forberedelser til medarbeidersamtaler osv.
  • Ønsker du faktabaserte svar, f. eks. hvem skrev en bestemt fagbok, hvem hadde det sitatet og lignende, så anbefaler vi heller Wikipedia, Google eller andre søkemotorer.
  • For juridiske spørsmål anbefaler vi deg å snakke med advokater. For eksempel vår juridiske samarbeidspartner Harris.

Lykke til! 

Viggo - Vår digitale veileder

Viggo - Vår digitale veileder

Her kan du stille spørsmål om ledelse og lederskap, og få forslag til svar fra vår digitale veileder Viggo. Ta del i en læringsreise som vil gjøre deg tryggere som leder i din lederskapsutøvelse!